Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Zakonodavstvo i međunarodne konvencije Europske unije i Republike Hrvatske reguliraju zračni promet u RH. Odluka o osnivanju agencije za civilno zrakoplovstvo Hrvatske donesena je 2007. godine stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu. Agencija ima pravnu osobnost čija je glavna djelatnost obavljanje poslova iz svoga djelokruga, od interesa za RH. Njezino je resorno ministarstvo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

the Croatian Civil Aviation AgencyOperativno, Hrvatska Agencija za civilno zrakoplovstvo započinje s radom 2009. godine. Njezin su djelokrug poslovi vezani uz sigurnost zračnoga prometa te davanje certifikata, obavljanje nadzora, vođenje evidencija i različitih registara. Agencija i pokreće pozitivne smjerove hrvatske zrakoplovne industrije.

Uz transparentnost kao važan aspekt poslovanja Agencije, misija joj je sigurnost i zaštita sudionika civilnoga zračnog prometa; njezina je vizija razvoj sigurnog i održivog sustava civilnog zrakoplovstva. Njezina strategija sastoji se od više segmenata, od kojih su najvažniji komunikacija sa zrakoplovnom zajednicom te podrška toj zajednici, ulaganje u kompetentnost svojih djelatnika i zapošljavanje najkvalitetnijih kadrova s tržišta rada, razmjena ideja i stručnosti s partnerima, stručnjacima i provoditeljima propisa.

Od rujna 2013. na stranicama Agencije za civilno zrakoplovstvo RH moguće je pronaći nekoliko izdanja publikacije Infolist koja služi kao informativni materijal. Ovdje se nalaze razne informacije koje pomažu pri sigurnom letenju, poput ispita, dozvola, pravila letenja, zakona i zakonskih ograničenja, mogućim mjestima za uzlijetanje i slijetanje i slično.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo financira se iz različitih naknada i ne koristi državni proračun. Naknade se naplaćuju za putnički promet, teretni promet, izvršeni pregled zrakoplova i licenciranje zrakoplovnog osoblja, poput, primjerice, pilota, kontrolora, instruktora i zrakoplovnih mehaničara. Ovisno o kategoriji, namjeni i udovoljavanju posebnim uvjetima, naknada za pregled zrakoplova iznosi od 339 do 5652 kune. Naknade za licenciranje zrakoplovnog osoblja variraju, pa tako za stjecanje dozvole pilota zrakoplovno-sportske jedinice osoba treba izdvojiti 600, a za validaciju prometnog pilota aviona i helikoptera 2200 kuna.