Pitanja o sigurnosti su obično prva na redu kada klijent želi unajmiti privatni zrakoplov. Ljudi najčešće nisu upoznati sa standardima sigurnosti koja se odnose na manje zrakoplove. U javnosti je prisutna fama o nesigurnosti zrakoplova općeg zrakoplovstva,