Studij zrakoplovstva u Zagrebu

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, ili skraćeno FSB-u, temeljni su studiji strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. Postoje tri razine ovoga studija, a to su preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij i prilagođeni su Bolonjskom procesu, s ECTS sustavom bodovanja. Prva godina studija zajednička je ovim trima smjerovima, kada se stječu osnovna znanja iz fizike, kemije, matematike, informatike.

Engineering Student DaysInače su strojarstvo, brodogradnja i zrakoplovstvo izrazito interdisciplinarna polja znanosti koja pripadaju tehničkom području i traže kreativno sudjelovanje. Današnje strojarstvo obuhvaća različite tehničke sustave zasnovane na strojogradnji i primjenjuje se u mnogim sustavima gospodarstva, kao što su građevinarstvo, poljoprivreda, pa i medicina. Brodogradnja je nazvana po onome temeljnom što je određuje – brodu – a bavi se primjerice i specijaliziranim objektima za eksploataciju mora i različitim jedinicama ratne mornarice. Studij zrakoplovstva obuhvaća discipline vezane uz zrakoplove, u današnje vrijeme izuzetno važna prijevozna sredstva, i školuje stručnjake za održavanje dijelova i cjeline te sustava zrakoplova, a dijelom i za oblikovanje letjelica.

Jedna od najznačajnijih industrija u Europi upravo je zrakoplovna industrija. Inicijativa da se pokrene novi studij krenula je od ratnoga zrakoplovstva i avioprijevoznika. Odluka o osnivanju studija zrakoplovstva na FSB-u donesena je 1994. godine, a cilj joj je bio zadovoljiti kadrovska potraživanja za inženjerima koji će održavati i prilagođavati letjelice. Ova su potraživanja naglo u to vrijeme bila povećana na području zračnoga prometa i njegova reguliranja. Prva generacija studenata upisana je na zrakoplovnu opciju studiranja akademske godine 1995./1996. Prilikom uspostavljanja smjera zrakoplovstva, oslonilo se na koncept i iskustva srodnih studija sveučilišta iz Praga, Berlina, Delfta i Stuttgarta.

Budući da se u prosjeku na studij zrakoplovstva odluči oko trideset studenata godišnje, predviđa se da će sljedećih deset godina donijeti oko dvjesto diplomiranih inženjera zrakoplovstva. Ovo će pokriti hrvatske vojne i civilne potrebe za zapošljavanjem stručnjaka iz ovoga područja. Stoga je perspektiva zapošljavanja u zrakoplovnom sektoru dosta izgledna.